Osiąganie harmonii to sztuka życia w zgodzie z sobą – ćwiczenie z wykorzystaniem narzędzia koło życia i piramidy Maslowa

Przełom roku stanowi doskonały moment na przeprowadzenie analizy i podsumowania. W tym okresie warto zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się różnym aspektom życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jednym z efektywnych narzędzi do tego celu jest koło życia, które pozwala na szczegółową i strukturalną analizę różnych obszarów życia.

Istnieje wiele sposobów na określenie obszarów, które nas dotyczą w kole życia. W tym artykule posłużę się listą, bazującą na koncepcji piramidy Maslowa. Proces rozpoczyna się od stworzenia listy obszarów, przy czym każdy z nich oceniany jest na skali od 1 do 10. Ta metoda umożliwia głębsze zrozumienie obecnej sytuacji oraz identyfikację potencjalnych obszarów do rozwoju. Wydrukuj koło życia na kartce papieru – plik możesz pobrać >tutaj<. Możesz również wkleić je na interaktywną mapę, na przykład na Miro.

Obszary, które będziemy brać pod uwagę, to:

  • Dobrostan: Podstawowe potrzeby fizjologiczne, takie jak zdrowie, odpoczynek i odżywianie. Stan zdrowia wpływa na każdy aspekt życia i jest fundamentem do osiągania dalszych celów.
  • Bezpieczeństwo: Potrzeba bezpieczeństwa, stabilności finansowej i mieszkaniowej. Bezpieczeństwo daje podstawę do budowania stabilności w innych obszarach życia.
  • Relacje: Rozwijanie zdrowych i wspierających relacji osobistych i zawodowych. Dobrze zbudowane relacje wzmacniają poczucie przynależności i społecznego wsparcia.
  • Sukcesy: Dążenie do osiągnięć zawodowych, edukacyjnych i osobistych. Uznania i osiągnięcia wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie.
  • Rozwój: Stała nauka, rozwój umiejętności i samoświadomość. Edukacja i rozwój osobisty są kluczem do lepszego zrozumienia siebie i świata.
  • Kreatywność: Kultywowanie kreatywności i ekspresji osobistej, np. przez sztukę, pisanie, hobby. Kreatywność pozwala na wyrażanie siebie i przyczynia się do dobrostanu emocjonalnego.
  • Współpraca: Aktywny wkład w społeczność i praca w zespole. Wkład społeczny i współpraca z innymi przyczyniają się do poczucia sensu i przynależności.
  • Samorealizacja: Osiągnięcie pełnego potencjału, realizacja marzeń i celów życiowych. Samorealizacja jest ostatecznym celem, gdzie jednostka osiąga pełne spełnienie i szczęście.

Po ocenie wszystkich obszarów i połączeniu punktów na skali, powstaje wykres radiowy, który wizualizuje równowagę różnych aspektów życia. Na podstawie tego koła życia można przeprowadzić refleksję i określić, które obszary wymagają zmian oraz jakie działania są konieczne do ich wprowadzenia.

Ten proces nie tylko pozwala spojrzeć na życie w sposób holistyczny, ale również pomaga zrozumieć złożoność życia i wyznaczyć priorytety. W końcowej fazie warto przeprowadzić wizualizację swojej przyszłości, co umożliwi stworzenie efektywnego planu działania.

Wykonaj następujące kroki wnioskowania, wspomagaj się pytaniami pomocniczymi, koniecznie zrób notatki:

1.) Ogólna refleksja i wnioski: 

Zaczynasz od oceny obecnego stanu swojego życia. Analizując różne aspekty, identyfikujesz obszary, które wymagają uwagi. Jest to kluczowe, ponieważ stanowi podstawę do zrozumienia, co w Twoim życiu potrzebuje zmiany.

Czy coś w Twoim kole życia Cię zaskoczyło? Które obszary wymagają największej uwagi?

2.) Priorytety i zgodność z obecnym stanem: 

Następnie ustalasz swoje priorytety i sprawdzasz, jak one odpowiadają obecnemu stanowi Twojego życia. To pozwala na zidentyfikowanie luki między tym, co jest dla Ciebie ważne, a rzeczywistością, co jest niezbędne do skutecznego planowania zmian.

Jakie są Twoje najważniejsze wartości w życiu i jak one odzwierciedlają się w Twoim kole życia?

3.) Wzajemne wpływy i oddziaływanie obszarów: 

Rozważanie, jak różne obszary Twojego życia wpływają na siebie nawzajem, pozwala zrozumieć złożoność Twojej osobistej sytuacji. To kluczowy krok do holistycznego spojrzenia na swoje życie i zaplanowania zmian, które będą miały pozytywny wpływ na wiele aspektów życia.

Które elementy koła życia wpływają na siebie wzajemnie? Jak te interakcje wpływają na Twoje ogólne zadowolenie?

4.) Potencjalne zmiany do wykonania: 

Na tym etapie zastanawiasz się nad możliwymi zmianami, które możesz wprowadzić. Analizując różne scenariusze i ich potencjalne skutki, przygotowujesz się do stworzenia konkretnego planu działania.

Co oznaczałoby dla Ciebie osiągnięcie maksymalnego poziomu satysfakcji w każdym obszarze? Co może się stać, jeśli nie wprowadzisz zmian?

5.) Działania do podjęcia i wsparcie: 

Po zidentyfikowaniu potencjalnych zmian, skupiasz się na praktycznych krokach do ich realizacji oraz na szukaniu wsparcia, które może być potrzebne. Jest to etap przechodzenia od teorii do praktyki, od planowania do działania.

Co możesz zrobić, aby poprawić swoje zadowolenie w wybranych obszarach? Kto może Ci w tym pomóc? Jakie są przeszkody i od czego możesz zacząć?

6.) Tworzenie planu i priorytetyzacja: 

Na tym etapie tworzysz szczegółowy plan działania, w którym priorytetyzujesz różne zadania. To pomaga w organizacji i zapewnieniu, że skupiasz się na najważniejszych obszarach, które przyniosą największe korzyści.

Który obszar chcesz poprawić jako pierwszy i dlaczego? Jak to wpłynie na inne aspekty Twojego życia?

7.) Wizualizacja i perspektywa rozwoju: 

Na końcu zastanawiasz się nad swoją przyszłością i tym, jak Twoje życie będzie wyglądać po wprowadzeniu zmian. Jest to ważne dla utrzymania motywacji i wizualizacji pozytywnych wyników Twoich wysiłków.

Jak wyobrażasz sobie swoje życie po wprowadzeniu zmian w wybranym obszarze? Kiedy planujesz rozpocząć te zmiany?

Zachęcam do wykorzystania tego narzędzia w celu lepszego zrozumienia obecnej sytuacji i kierunków rozwoju, co może przynieść znaczące korzyści zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Prowadzisz firmę?